Gebės atlikti projekto reikalavimų analizę, mokės kurti objektinio projektavimo modelius UML, žinos šiuolaikines programų sistemų objektiškai orientuotas projektavimo technologijas, mokės susieti UML diagramas ir programinį kodą. Įgys žinių, reikalingų magistro baigiamojo darbo projektavimui, analizei ir dokumentavimui.

Įgyti teorinių ir praktinių žinių apie veiklos procesų modeliavimą, valdymą, į paslaugas orientuotos architektūrą.

Įgyti žinių apie bendrąją ir matematinio modeliavimo teorijas, kurios įgalintų kurti ir analizuoti konkrečių reiškinių bei procesų programų sistemų modelius.

Tikslas – įgyti algoritmavimo ir programavimo pradinius įgūdžius .

Supažindinama su algoritmavimo pagrindais, programavimu VC++ aplinkoje, C ++ kalbos pagrindinėmis konstrukcijomis

Mokoma kaip VC++ aplinkoje rašyti paprastas programas , jas testuoti ir atlikti bandomuosius sprendimus

Suteikti žinių apie programavimo kalbų raidą ir klasifikaciją, jų bendruosius pincipus, formalių kalbų aprašymo meodus, pagrindinius programavimo kalbos elementus imperatyvaus proramavimo kalbos požiūriu.