Šis dalykas plėtos Ekonomikos specialybės studentų dalykinės anglų kalbos žinias ir įgūdžius. Baigę šį dalyką, studentai žinos pagrindines ekonomikos mokslo sąvokas ir terminus, gebės suprasti informaciją apie ekonomikos proceso pagrindinius komponentus, gebės diskutuoti apie verslo įmonių tipus, jų organizaciją bei struktūrą, susipažins su rinkodaros, finansų ir bankininkystės pagrindiniais terminais specializuota anglų kalba. Naudojantis įvairiais informacijos šaltiniais, gebės dirbti individualiai ir grupėse.