Purpose of the course unit – to acquire knowledge of database management theory as well as its application expertise, to develop capabilities of the conceptual modeling, database design, creation and management, and to gain professional skills for managing modern database systems.

 

Kurso tikslas - įgalinti studentus: savarankiškai taikyti ekosistemų paslaugų vertinimo metodus, siekiant pagerinti visuomenės informuotumą nuo to susijusią kasdienę elgseną ir aplinkosauginių priemonių palaikymą. Tai magistro studiju sprogramos dalykas, dėstomas integruojant moodle sistemos galimybes.