Dalyko studijų tikslas - įsisavinti esmines žinias apie ankstyvąją vaiko raidą, jos pažinimą ir vertinimą bei interdisciplininį ankstyvąjį vaiko ir šeimos specialiųjų poreikių tenkinimą; įgyti gebėjimų vertinti vaiko raidą ir funkcionavimą, nustatyti pagalbos prioritetus; kritiškai ir empatiškai spręsti su ankstyvuoju specialiųjų poreikių tenkinimu susijusias problemines situacijas.