Pedagoginė praktika loginiais ryšiais susijusi su studijuojamais dalykais ir dalykų mokymo metodikomis. Praktikos metu atsiskleidžia studentų dalykinės, profesinės ir didaktinės žinios, kūrybinės galios, erudicija, nuovoka bei intuicija.

Praktika vykdoma 3 etapais:

a) pažintis su institucija ir ugdomosios veiklos stebėjimas, ugdomojo proceso, dokumentų analizė;

b) ugdomosios veiklos organizavimas kartu su mentoriumi;

c) savarankiškas darbas.       

 

Praktikos metu studentai atlieka žinių, mokėjimų ir įgūdžių refleksiją. Ruošiasi ugdomosioms veikloms ar pamokoms ir jas veda, individualiai dirba su mokymosi sunkumų turinčiais ir(ar) gabiais vaikais, organizuoja auklėjamąją veiklą grupėje, klasėje (ir už jos ribų). Vykdo tėvų pedagoginį švietimą.

Įsilieja į ugdymo įstaigos kultūrinį gyvenimą ir tampa jo dalimi.