Studijuojama šiuolaikinė mokymo ir mokymosi samprata, tikslai, turinys, metodai, mokymo/si organizavimo principai, kt. Analizuojamos bendrosios mokymo, mokymosi ir mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo problemos.

Auditorija (tikslinės grupės)

  • Bakalauro studijų programų Socialinė pedagogika, Sveikatos edukologija studentai.
  • Gali studijuoti kitų bakalauro studijų programų, skirtų pedagogams rengti, studentai.

Pradiniai reikalavimai:

  • Minimalūs IT gebėjimai – naudotis el. paštu, internetu, kompiuterinėmis tekstų kūrimo / redagavimo programomis.
  • Pageidautinos raidos ir pedagoginės psichologijos, bendrosios ir specialiosios pedagogikos pagrindų žinios ir gebėjimai.

Kurso autorius - doc. Irena Kaffemanienė; e.p.:  irena.kaffemaniene@su.lt