Dalyko studijų tikslas – įsisavinti pagrindines socialinį mąstymą, socialinio elgesio dėsningumus ir socialinius santykius aiškinančias teorijas, suprasti grupėje vykstančius procesus, grupės poveikį asmenybei; ugdytis gebėjimą analizuoti socialinį elgesį ir konkrečias socialines situacijas, remiantis socialinės psichologijos teorijomis. Studijuojami pagrindiniai procesai, vykstantys bendraujant žmonėms ir grupėms: suvokimas, sąveika ir įtaka. Studentai susipažins su suvokimo schemų charakteristikomis, nuostatų, vertybių ir lūkesčių veikimo principais; veiksniais, turinčiais įtakos agresijai, pagalbai ir draugystei. Įtakos procesų nagrinėjimas apims paklusimą autoritetui, įtikinėjimą ir manipuliaciją. Analizuojami tarpgrupiniai procesai – išankstinis nusistatymas, diskriminacija ir stereotipai.