Studijų dalykas dėstomas bakalauro studijų programos Socialinė pedagogika studentams 2 semestre.

Studijų dalyko tikslas – įsisavinti socialinės politikos teorinius pagrindus, jos istorinę plėtrą, socialinę politiką formuojančius veiksnius, naudojamas priemones ir rezultatų vertinimo metodus, atskleidžiant šeimos ir darbo derinimo aspektą.