Studijų dalykas skirtas bakalaurantams. Jame įsisavinamos mikrobiologijos bei virusologijos, bakteriologijos ir mikologijos žinios, įgyjami gebėjimai apibūdinti mikroorganizmus, jų sukeliamus procesus. Įgyjami praktiniai gebėjimai taikyti mikrobiologijos metodus dirbant su šiuolaikine laboratorine įranga. Dalyko studijose taikomi tradiciniai metodai kartu su praktinėmis užduotimis skirtomis pagilinti žinias ir gebėjimus dirbant su bibliografiniais šaltiniais informacijos paieškai, taip pat analizuojamos biodegradacijos procesų sukeltų medžiagų srautų judėjimai aplinkoje.