Teorinių interaktyvių užsiėmimų metu bus apžvelgiami  elgesio ir emocijų sutrikimai ir jų klasifikacija, aptariama įvairi filosofinė bei teorinė perspektyva, orientuota į elgesio modeliavimą (medicininis/klinikinis,  bihevioristinis, kognityvinis bihevioristinis, ekosisteminis modeliai). Atskleidžiama jų raiška ir ryšiai su elgesio ir emocijų interpretavimo, atpažinimo problemomis, skirtinguose amžiaus tarpsniuose. Analizuojami veiksniai, inicijuojantys elgesio ir emocinių problemų atsiradimą, aptariama šeimos instituto reikšmė ugdytinio emocinei raidai. Pristatomi šiuolaikiniai elgesio valdymo modeliai: pozityvaus elgesio palaikymo modelis, atsakingos klasės valdymo modelis.
Praktiniai užsiėmimai orientuoti į studento praktinę patirtį analizuojant elgesio ir emocijų sunkumų/sutrikimų turinčių asmenų apibūdinimus ir raišką medijoje (straipsniai žiniasklaidoje, video vaizdeliai, dokumentiniai ir meniniai filmai),  pereinant prie mokslinės literatūros (straipsnių, metodinių priemonių, monografijų) pasirenkant elgesio ir emocijų sutrikimų spektrą. Probleminių atvejų analizės metu studentai praktiškai pritaikys įgytas žinias, pateikdami ir analizuodami skirtingų ugdymosi proceso dalyvių sampratas, veiklos strategijas, jas interpretuojant mokslinio pažinimo pagrindu.