Šiame kurse įsisavinamos organinių junginių klasifikacijos, struktūros, jų fizikinių ir cheminių savybių  žinios, įgyjami organinių junginių atpažinimo gebėjimai.