Alfredo Lankausko e. studijų kursas: Taikomoji fizika.

Taikomosios fizikos kurso tikslas suderintas su studijų programų siekiniais: kursu siekiama padėti studentams susidaryti holistinį fizinio pasaulio įvaizdį, išmokyti naudotis fiziniais dėsniais ir eksperimentiniais tyrimo metodais, plėtoti kūrybinio mąstymo ir problemų sprendimo gebėjimus, analizuojant ir sprendžiant konkrečias teorines ir praktines problemasLaboratorijoje susipažįstama su eksperimentiniaisfizikinių reiškinių tyrimo