Dalyko studijų tikslas - Suprasti konsultavimą apibrėžiančias ir aiškinančias teorijas, jų taikymo socioedukacinėje veikloje ribas ir galimybes, pasirenkant adekvačius konsultavimo būdus skirtingose socialinėse edukacinėse situacijose dirbant su asmenimis, grupe, bendruomene, siekiant identifikuoti ir telkti vidinius ir išorinius resursus bei stiprinant atskirtyje atsidūrusiųjų galias.

Įgyvendinant pagrindinį tikslą realizuojami studijų rezultatai, susiję su specialiųjų gebėjimų plėtote, akcentuojant konsultavimo gebėjimus socioedukacinėje veikloje; analizuojama konsultanto, „kliento“ vaidmens apibrėžties problema, vertybinės dilemos, konsultavimo etika, specifinės praktikos problemos, mokomasi valdyti konsultavimo procesą.

Dalyko dėstytojas: Odeta Šapelytė