Modulio tikslas - skatinti poreikį dalyvauti socialinėse programose, plėtoti ir gilintisocioedukacinių programų ir projektų vadybos kompetencijas.