Kursas "Meninė raiška" dėstomas ŠU Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto I pakopos studijų programoje Specialioji pedagogika