Studijų dalykas skirtas bakalaurantams. Jame įsisavinamos žinios apie metodologines filosofijos, mokslo ir metafizikos demarkacijos problemas.  Plėtojamos žinios apie istorinius-filosofinius pažinimo aspektus. Įgyjami etinių, moralinių ir politinių klausimų sprendimo analitiniai gebėjimai susiję su mokslo autonomija bei jo rezultatų taikymu.