Dalykas skirtas verslo administravimo ir ekonomikos bakalauro kvalifikacinio laipsnio siekiantiems studentams. Teorinių studijų metu bus gilinamasi į esmines teisės teorijos sąvokas, padedančias orientuotis Lietuvos teisinėje sistemoje, atskiras teisės šakas, suteikiant pagrindinių žinių ir gebėjimų taikyti teisės normas praktikoje sprendžiant problemas, kylančias analizuojant įvairių teisės šakų teisės aktus. Paskaitų metų taip pat susipažįstama su valstybinės valdžios institucijų sistema ir jos funkcionavimo pagrindais. Studijuojant derinamos teorinės dalyko studijos ir praktinių pavyzdžių bei atvejų analizė. Studentai pratybų ir savarankiško darbo metu gilinasi į materialinius ir procesinius teisinius santykius. Grupėse, pasirinkus probleminį atveją, studijuojami šaltiniai, atliekama išsami jo analizė, rengiamas konkrečios problemos sprendimo modelis. Kiekvienas studentas pasirenka temą, į kurią gilinasi viso semestro metu, ir už kurią atsiskaito pateikdamas rašto darbą. Dalyko studijos baigiamos egzaminu.