Studijų dalykas priklauso
bendrojo universitetinio lavinimo dalykų grupei.
Baigęs kursą studentas vadovausis bendraisiais kalbos kultūros ir specialybės
kalbos reikalavimais, bendrinės kalbos norminimo principais, išmanys viešojo
kalbėjimo, mokslinės ir profesinės kalbos ypatumus, gebės rašyti ir redaguoti
įvairius tekstus ir specialiuosius dokumentus, mokės naudotis specialybės
terminų žodynais, terminų ir konsultacijų bankais.