Nėra vieningo požiūrio į socialiai atsakingą investavimą, todėl naudojami įvairūs terminai. Priklausomai nuo „požiūrio“, „tikslo“ investuotojai naudoja tokius terminus:

 • Visuomeninis investavimas (ang. Community Investing).
 • Etiškas investavimas (angl. ethical investing)
 • Žaliasis investavimas (angl. green investing)
 • Poveikį darantis investavimas (angl. impact investing)
 • Su misija susijęs investavimas (angl. mission-related investing)
 • Atsakingas investavimas (angl. responsible investing )
 • Socialiai atsakingas investavimas (angl. socially responsible investing )
 • Darnus/tvarus investavimas ((angl. sustainable investing )
 • Vertybėmis grįstas investavimas (angl. values-based investing )

 

Motyvai:

Yra keletas darnaus/tvaraus, atsakingo ir poveikį darančio investavimo, įskaitant asmens vertybes ir tikslus, institucinę misiją, klientų poreikius motyvų.

 1. Darnūs/tvarūs investuotojai siekia investuoti į finansiškai stabilias bendroves, tačiau taip pat mano, kad investicijos turi prisidėti prie pažangos socialinėje, aplinkosaugos ir valdymo srityse. Jie gali aktyviai investuoti pvz., į bendruomenių plėtros paskolų fondus ar formuoti investicijų portfelį iš bendrovių, taikančių švarias technologijas, akcijų, t.y. investuoti ten, kur tikimasi gauti visuomeninę ir/aplinkossuginę naudą.
 2. Kai kurie investuotojai naudoja SAI strategijas siekdami valdyti riziką ir vykdyti „pasitikėjimo“ jais pareigą. Jie analizuoja aplinkos, socialinius ir valdymo (ESG) kriterijus ir vertina bendrovių valdymo kokybę ir galimą „atsparumą“ sprendžiant ateities iššūkius. Kai kurie tikisi gauti žymiai geresnius finansinės veiklos rezultatus ilguoju laikotarpiu, nes daugėja akademinių tyrimų, kurie rodo stiprų ryšį tarp aplinkos, socialinių ir valdymo (ESG) aspektų ir finansinių veiklos rezultatų.