Dalyko studijų tikslas - suprasti esminius švietimo vadybos principus, Lietuvos švietimo sistemos struktūrą, švietimo sistemų ir specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo modelius, jų kaitos tendencijas Lietuvoje ir Europoje.. Kursas skirtas magistro studijų programos Specialioji pedagogika studentams. Pradiniai reikalavimai: bakalauro studijų programos  „Specialioji pedagogika ir logopedija“ žinios ir gebėjimai; IT gebėjimai. Kurso autorius - doc. Irena Kaffemanienė; e.p.: irena.kaffemaniene@su.lt