Kurso tikslas - suprasti esminius specialiojo, inkliuzinio ugdymo principus ir gebėti modeliuoti individualizuotą mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, spręsti mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo problemas. Dalyko studijų nuotolinė aplinka studijuojantiems SPLs2. Pradiniai reikalavimai: bent minimalūs IT gebėjimai. Kurso autorius - doc. Irena Kaffemanienė; e.p.: irena.kaffemaniene@su.lt