Lietuvių kalbos didaktika (5) kr.  

Kurso tikslas  - sprendžiant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių kalbinio ugdymosi problemas, susidaryti svarbiausių lietuvių kalbos didaktikos sąvokų sistemą, ugdytis gebėjimus planuoti, vesti ir reflektyviai vertinti pamokas, individualizuoti ugdymo turinį, bendradarbiauti su kitais ugdymo proceso dalyviais tenkinant mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius kalbinio ugdymo procese.