Studijų dalykas skirtas suprasti prevencinės veiklos charakteristikas, jų konstravimo galimybes ugdymo ir/ar kitoje aplinkoje, siekiant išvengti krizinių situacijų, ar mažinant jų padarinius bei vystymosi galimybes, tokiu būdu plėtojant specialiuosius ir asmeninius gebėjimus, susijusius su tikslingos informacijos sisteminimu ir jos pagrindu pagrįstų sprendimų teikimu rengiant prevencinių priemonių planą tiek pirminiame prevenciniame lygmenyje, tiek vykdant ir koordinuojant antrinio ir tretinio lygmens prevencinę veiklą tarpdisciplininėje ir/ar tarpinstitucinėje komandoje.