Kursas skirtas vadybos ir administravimo krypties magistantūros studijų programos studentams.

Pagrindinis tikslas

Įgyti sisteminį suvokimą apie vadybos informacines sistemas ir jų plėtros ypatumus, suvokti vadybininko vaidmenį kuriant informacines sistemas įmonėje (organizacijoje) ir darbo ypatumus bei pranašumus veikiant joms, suprasti ir gebėti analizuoti bei vertinti vadybos informacinių sistemų plėtros principus ir mechanizmus, plėtros politiką ir iniciatyvas Lietuvoje bei pasaulyje, įvaldyti įgūdžius ir kompetencijas modeliuoti vadybos informacinių sistemų taikymo situacijas bei priimti sprendimus.