Dalyko tikslas - siekiama suprasti lygiaverte partneryste grįstos kooperacijos ir komunikacijos su ugdymosi proceso dalyviais (vaikais, jų tėvais, mokytojais ir kitais specialistais) teorines ir praktines žinias bei įgūdžius. Rengiant įgalinančios partnerystės planą, jį grindžiant konkrečiomis teorinėmis prieigomis, įgyjama praktinių bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų.