Dalyko sudijos skirtos Viešojo administravimo studijų programos studentams.

Dalyko studijose studentai įgis žinias ir suvokimą apie viešojo administravimo organizacijų teorijų ypatumus ir vaidmenį vadybos ir administravimo moksle bei organizacijų veikloje, organizacinio humanizmo koncepto specifiką, supras politikos ir administravimo sąsajų logiką, plėtos analitinius gebėjimus (identifikuoti, analizuoti ir vertinti viešojo administravimo organizacijų teorijų raidą, poreikį transformuotis, galimybes, egzistuojančias problemas), plėtos komandinio darbo, individualius gebėjimus.