Studijų dalykas skirtas bakalaurantams. Jame įsisavinamos žinios apie tvarų išteklių vartojimą, gamtos išteklių vartojimo neigiamų pasekmių gamtai ir žmogui šalinimo būdus, ekosistemų atkūrimą. Įgyjami gebėjimai rinkti ir apdoroti duomenis praktinėms ir svarbioms mokslinėms problemoms ekologijos srityje spręsti naudodamas fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų pasiekimus bei informacinių komunikacinių technologijų naujoves. Dalyko studijų metu skaitomos paskaitos, organizuojamos pratybos ir laboratoriniai darbai, ruošiami stendiniai pranešimai, vykdomos netradicinės užduotys.