Įgyti žinių apie Dirichlė L funkcijas ir jų savybes, gebėjimų panaudoti pirminių skaičių aritmetinėse progresijose pasiskirstymo tyrimui, plėtoti savarankiško kūrybinio darbo įgūdžius.