Pradedant nuo elementarios grupių teorijos studentai susipažins su grupių veiksmais aibėse bei tokių kaip Platono kūnų simetrinių  grupių ir baigtinių sukinių grupių 3-matėje erdvėje taikymu. Nagrinėjamos laisvosios grupės, p-grupės, grupių išrašikos ir Abelio grupių struktūros. Supažindinama su taikymais kriptografijoje bei skaičuojamosios diskrečiosios algebros programine įranga GAP.

 

Starting from elementary group theory, the course will introduce students with group action on a set and its applications such as symmetry groups of Platonic solids and finite rotation groups in 3 dimensions. Free groups, p-groups, group presentations and structure of Abelian groups are studied. Applications to cryptography and software GAP are introduced.