Dalykas skirtas Ekonomikos studijų programos studentams. Kurso metu studentai nagrinėja socialinius – ekonominius ir kitus reiškinius kiekybiniu aspektu, atlieka statistinį stebėjimą bei apdoroja statistinę informaciją, taikydami duomenų paieškos, grupavimo, apibendrinimo, sisteminimo ir grafinio vaizdavimo metodus. Analizuoja ir vertina statistinio tyrimo rezultatus, pateikia juos grafiškai. Kurso metu studentai įgyja žinių apie absoliutinius, santykinius ir vidutinius dydžius, statistinės informacijos variacijos rodiklius, dinamines eilutes ir jų analitinius rodiklius, indeksus, reiškinių tarpusavio ryšių analizės metodus ir atrankinį stebėjimą bei jo organizavimą.