Studijų dalykas skirtas bakalaurantams. Jame įsisavinamos bendrosios geologijos bei dirvotyros žinios, įgyjama gebėjimų vertinti ir prognozuoti geologinių procesų vystymąsi ir galimas pasekmes, pažinti uolienas ir mineralus, įgyjami gebėjimai apibūdinti dirvožemio morfologinę sandarą, dirvožemio klasifikaciją, įsisavinami pagrindiniai dirvožemio analizės metodai, įgalinantys priimti sprendimus priemonių ir metodų taikymui dirvožemio racionaliam naudojimui, siekiant palaikyti ir didinti derlingumo potencialą bei dirvožemio apsaugą.