Studijų dalykas skirtas bakalaurantams. Jame įsisavinamos žinios apie kraštovaizdžio komponentų tarpusavio santykius, jų raidą, erdvinės struktūros pokyčius ir jų ekologinius padarinius.