Studijų dalykas skirtas magistrams. Studentai, kurių baigiamieji darbai susiję su agroekosistemų poveikiu aplinkai (gamtinei ar urbanizuotai) atlieka savarankišką mokslinio (ekspertinio) pobūdžio tyrimą. Originalių rezultatų ir literatūros žinių sintezės pagrindu parengia rezultatų analizę, išvadas, rekomendacijas.