Pagilinamos žinios apie toksinių cheminių junginių pasiskirstymą tarp ekosistemos komponentų. Analizuojama ekosistemų taršos problematika bei prevencinių priemonių prioritetai. Ugdomi gebėjimai organizuoti ekosistemų taršos mažinimo galimybes vykdant pažangių technologijų bei saugių ūkinės veiklos produktų paiešką. Praktinių užsiėmimų metu analizuojami toksinių cheminių medžiagų tyrimai, prevenciniai taršos mažinimo metodai, rezultatai apibendrinami, atliekama palyginamoji analizė.