Įgyti sisteminį suvokimą apie viešąjį administravimą kaip studijų objektą, bendruosius principus bei ryšius su kitomis mokslo disciplinomis, suvokti viešojo administravimo specialistui reikalingų kompetencijų visumą, plėtoti informacijos valdymo kompetencijas, būtinas socialinių mokslų studijų praktiniams uždaviniams spręsti.