Kursas dėstomas nuotoliniu būdu vykdomoje programoje Socialinė pedagogika. Pagrindinis tikslas - plėtoti studentų gebėjimą dirbti įvairialybėje aplinkoje, skirtingų kultūrų sąveikos kontekste. Teorinių paskaitų metu studentai susipažins su tarpkultūriškumo dimensijomis ir analizės aspektais; diskurso, plėtojamo etninių mažumų interesų ir lūkesčių pagrindu, poveikiu viešosios politikos formavimui; tarpkultūrinio dialogo dinamika, dialektika ir pokyčiais; kultūros, kaip sistemos latentiniu poveikiu subjekto tikslui ir veiksmui, simbolių panaudojimu konfliktų eskalavimui, deryboms ir kompromisams, tarpkultūrinės edukacinės veiklos struktūros ypatybėmis bei pliuralistinės visuomenės raidos perspektyvomis