Dalykas S215B012 Komandinio darbo pagrindai skaitomas bakalauro studijų programoje Socialinė pedagogika (specializacija: pedagoginis psichologinis konsultavimas).