Dalyko tikslas - supažindinti su individuacijos procesu (teorinėmis irpraksiologinėmis nuostatomis), struktūruoto ir nestruktūruoto laisvalaikioanimacijos, socio-kultūrinės ir edukacinės veiklos planavimo ir organizavimo procesu, principais, tikslais.