Gebės atlikti projekto reikalavimų analizę, mokės kurti objektinio projektavimo modelius UML, žinos šiuolaikines programų sistemų objektiškai orientuotas projektavimo technologijas, mokės susieti UML diagramas ir programinį kodą. Įgys žinių, reikalingų magistro baigiamojo darbo projektavimui, analizei ir dokumentavimui.