Suteikti žinias apie kokybiškų programų sistemų kūrimo procesą, vykdomą nustatytais terminais, resursais ir apimtimi, parinkti programinės įrangos gyvavimo ciklą, projektų valdymo, kokybės užtikrinimo, proceso gerinimo priemones, įvertinant sprendimų priėmimo ekonominį poveikį organizacijai, vykdančiai naujų programų sistemų kūrimą ar esamų programų sistemų priežiūrą.