Studijuojama negalės samprata, nuostatų į neįgaliuosius modeliai; inkliuzinės visuomenės samprata. Nagrinėjami asmenų, turinčių negalių, psichofizinės raidos, ugdymo, socializacijos ypatumai ir specialieji poreikiai, šių žmonių reabilitacijos sistema, teisinės, socialinės garantijos ir kt. 

Laisvai pasirenkamas dalykas, tikslinė grupė - Šiaulių universiteto studijų programų studentai. Pradiniai reikalavimai studijuojantiesiems - pagrindiniai informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo gebėjimai.

Kurso autorius - doc. dr. Irena Kaffemanienė, el p. irena.kaffemaniene@su.lt