Dalykas S272B935 Kūrybinės raiškos ugdymas skaitomas bakalauro studijų programoje Socialinė pedagogika (specializacija: pedagoginis psichologinis konsultavimas).