Dalykas yra skirtas ekonomikos specialybės studentams. Dalyko eigoje pateikiama esminė verslo subjektų priimamų finansinių ir investicinių sprendimų teorija ir praktika, padedanti atskleisti pagrindinę finansinių skaičiavimų, modeliavimo ir planavimo reikšmę finansinių išteklių valdymui. Teoriniu ir praktiniu aspektu bus vertinamos verslo subjektų pajamos išlaidos, pelnas, optimali kapitalo struktūra, grynųjų piniginių išteklių valdymas bei nuosavo ir skolinto kapitalo panaudojimo galimybės ir kaštai.