Dalyko studijų tikslas - gebėti identifikuoti ir spręsti mokinių ugdymosi turinio pritaikymo ir individualizavimo problemas, modeliuoti mokymą/si ir specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimą. Kursas skirtas bakalauro studijų programos Specialioji pedagogika ir logopedija II kurso  studentams. Pradiniai reikalavimai: būtinos dalykų Raidos ir pedagoginė psichologija, Bendrosios ir specialiosios pedagogikos pagrindai bei Vaikų raidos sutrikimai žinios ir gebėjimai; bent minimalūs IT gebėjimai. Kurso autorius - doc. Irena Kaffemanienė; e.p.: irena.kaffemaniene@su.lt