Dalyko studijų tikslas – žinoti klasės vadovo veiklos principus, formas, metodus, gebėti planuoti ir vykdyti klasės vadovo veiklas ir tenkinti individualius mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius. Studijuojama derinant nuotolines ir kooperuotas studijas. (praktiką mokykloje).  Kursas skirtas bakalauro studijų programos Specialioji pedagogika ir logopedija studentams. Pradiniai reikalavimai - bent minimalūs IT gebėjimai. Kurso autorius - doc. Irena Kaffemanienė; e.p.: irena.kaffemaniene@su.lt