Dalyko studijų tikslas – įsisavinti esmines socialinio darbo bendruomenėje žinias, suprantant socioedukacinį darbą bendruomenėje sisteminiu požiūriu, gebėti jo organizavimą grįsti šiuolaikinėmis, pažangiomis socialinio darbo ir edukologijos mokslų teorijomis; mokėti įvairiais aspektais tirti ir organizuoti socioedukacinį darbą bendruomenėje, išryškinti egzistuojančias problemas, kritiškai jas vertinti bei spręsti.