Socialinio pedagogo konsultavimo praktika su supervizija skirta socialinės pedagogikos studijų programos studentams susipažinti su praktinio darbo vietomis, formuotis konsultavimo įgūdžius dirbant individualiai su klientu ir bendradarbiavimo įgūdžius užmezgant ir palaikant kontaktą su kitais ugdymo proceso dalyviais.