Studijų dalykas skirtas įsisavinti žinias apie šeimos gerovės strategijas, ugdytis gebėjimus ekologiniu / sisteminiu požiūriu analizuoti ir vertinti (ne)palankias šeimos gerovei situacijas, šeimos problemų priežastis; modeliuoti šeimos gerovės strategijas, orientuotas į individualius šeimos poreikius ir interesus.