Dalyko studijų tikslas – suprasti tarpininkavimo ir konsultavimo teorines perspektyvas, jų taikymo socialiniame darbe ir socialinėje reabilitacijoje ribas ir galimybes, gebėti identifikuoti ir telkti vidinius ir išorinius resursus, parinkti adekvačius konsultavimo ir tarpininkavimo būdus unikaliose socialinėse situacijose dirbant su asmenimis, grupe, bendruomene, stiprinti atskirtyje atsidūrusiųjų galias. Teoriškai analizuojamos ir identifikuojamos konsultavimo, tarpininkavimo socialiniame darbe ir reabilitacijoje, psichologinio konsultavimo, psichoterapijos ribos ir galimybės teikti pagalbą tarpdisciplininėje komandoje, atsižvelgiant į skirtingas teorines perspektyvas. Analizuojama konsultanto, tarpininko, „kliento“ vaidmens apibrėžties problema, vertybinės dilemos, konsultavimo etika, specifinės praktikos problemos, mokomasi valdyti tarpininkavimo ir konsultavimo procesą