Kursas skirtas Viešojo administravimo bakalauro programos studentams. Studijų metu studentai susipažįsta su viešosios politikos konceptu, jos formavimo ir analizės procesais, analizuoja problemos identifikavimo, politinės darbotvarkės formavimo, sprendimų priėmimo ir politikos įgyvendinimo modelius. Studentai nagrinėja įvairių socialinių subjektų (politinių partijų lyderių, seniūnų, žiniasklaidos, piliečių ir kt.) vaidmenis ir galimybes veikti viešosios politikos formavimą, atlikdami politinių subjektų viešųjų debatų, pasisakymų ir žiniasklaidos analizę. Analizuodami Lietuvos ir užsienio šalių atvejus studentai susipažįsta su piliečių ir bendruomenės įtraukimo į politikos formavimą etapais ir parenka tinkamas įgalinimo technikas. Studentai, atlikdami pasirinktos viešosios politikos srities analizę, susipažįsta su analizės metodologiją, plėtoja gebėjimus identifikuoti ir formuluoti politinę problemą, numatyti ir palyginti alternatyvius sprendimų būdus ir parengti rekomendacijas viešosios politikos tobulinimui. Šis grupinis viešosios politikos analizės tyrimas numato komunikaciją su socialiniais veikėjais, politinių ir teisinių dokumentų analizę. Parengta tyrimo ataskaita yra viešai pristatoma kurso pabaigoje.